Vad är en kall materialform utan löpare

I allmänhet, i form av formsprutning, smälta material från munstycket in i formen, genom mainstream -kanalen, avledningskanalen och grinden in i hålrummet och i formen kylning av plast, stelning till kylning och produkter med bandet. Därför, när du går in i den andra formsprutningscykeln, behöver det smälta materialet konsumera en del av värmeenergin och bilda en ny och värdelös kallflödespassage. För att övervinna denna brist är det tänkt att om materialet alltid kan hållas i smältningsläge genom att bibehålla flödeskanalens temperatur, och det kalla materialet i flödespassagen inte bildas för att utveckla ett kallt material mögel utan flödespassage.


Inläggstid: 22-apr-2021